Dotacje

Firma "POBURSKI DACHTECHNIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA realizuje projekt dofinansowania z Funduszy Europejskich:

Tytuł projektu: Dotacje na kapitał obrotowy, Inteligentny Rozwój

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemi COVID-19.
Planowanym efektem będzie utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa i niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.

Okres realizacji projektu: od 01.07.2020 do 30.09.2020

Wartość projektu: 312 337,71 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 312 337,71 PLN